Mr CleanMr Clean

Od 2008 roku MrClean jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, zrzeszającej firmy z branży czystościowej. W dniach 11-12 czerwca 2024 roku w Ołtarzewie odbyło się Walne Zebranie Członków PIGC.

Podczas wydarzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, a także debatowano nad kierunkami rozwoju Izby, planowanych działaniach oraz aktualną sytuacją branży czystościowej. Dokonano również wyboru Rady Programowej i Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości na lata 2024-2028.

Więcej informacji:
https://pigc.org.pl

Certfikat

Poprzedni post