Mr CleanMr Clean
Zapewniamy najlepsze usługi

Z gwarancją jakości

Jesteśmy profesjonalną i koncesjonowaną firmą o zasięgu ogólnokrajowym, działamy w oparciu o koncesję MSWiA nr L-0228/10 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Ochrona mienia

Oferujemy usługi o najwyższej jakości w oparciu o odpowiednio przeszkolonych pracowników ochrony.

Wszyscy pracownicy ochrony zatrudnieni w naszej firmie spełniają wymogi ustawy o ochronie osób i mienia, ponadto:

Legitymują się nienaganną opinią oraz udokumentowanym przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej
Posiadają stosowną informację o niekaralności za przestępstwa umyślne (udokumentowane, przedłożeniem zapytania z Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości)
Wykształcenie minimum zawodowe
Ogólna sprawność fizyczna, kultura osobista, miła powierzchowność i komunikatywność

Są oni systematycznie szkoleni zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740).

Zaplecze techniczne

Dysponujemy odpowiednią bazą techniczną,. Posiadamy stosowną do zakresu naszej działalności polisę ubezpieczeniową Specjalizujemy się w ochronie kompleksów mieszkaniowych i obiektów przemysłowych. Pomagamy w zakresie wykonania zabezpieczeń elektronicznych oraz ich konserwacji. Przygotowujemy plany ochrony dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z wytycznymi KWP.