Mr CleanMr Clean
Zapewniamy najlepsze usługi

Z gwarancją jakości

Utrzymanie terenów zewnętrznych obejmuje usługę wokół budynków utrzymanie czystości chodników, alejek, placów i parkingów oraz pielęgnację i konserwację zieleni.

Zakres prac obejmuje:

Ręczne i mechaniczne zamiatanie dróg, parkingów, chodników, placów
Koszenie, grabienie, wywóz ściętej trawy
Przycinanie żywopłotów
Grabienie i usuwanie liści
Prześwietlanie drzew i krzewów
Nasadzanie kwiatów, drzew i krzewów
Chemiczne zwalczanie chwastów
Utrzymanie zieleni w dobrej kondycji poprzez nawożenie, podlewanie i ochronę chemiczną przed szkodnikami i chorobami

W okresach opadów śniegu oferujemy:

Ręczne i mechaniczne odśnieżanie dróg, chodników, placów i parkingów
Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych
Usuwanie skutków gołoledzi (piasek, mieszanki solne, chemiczne)
Pogotowie wyjazdowe ciężkiego sprzętu
Pryzmowanie i wywóz odgarniętego śniegu
311314377_1742582879434577_1383704977538545484_n
Wykonamy także dla Państwa

Usługę projektowania i zakładania terenów zielonych