Mr CleanMr Clean

Aviva i Allianz razem od 2 lipca

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że Grupa Allianz przejęła wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Aviva w Polsce. W związku z powyższym od 2 lipca 2022 roku marka Aviva zmienia się w Allianz. W związku z połączeniem spółek Allianz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązku Avivy, bez konieczność dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Spółek wchodzących w skład Grupy Aviva w Polsce. W związku z tym od 2 lipca 2022 roku w Polsce marka Aviva zmieni się w Allianz. Tym samym spółka inwestycyjna zarządzająca i prowadzają PPK w Spółce zmienia nazwę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Spółka inwestycyjna Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieni nazwę na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Jako uczestnicy PPK Allianz dokona Państwa osobnego poinformowania o powyższym fakcie. Spółka poniżej wskazuje na najważniejsze informacje z uwagi na przejęcie Avivy przez Allianz:

  • nazwa funduszu: Aviva SFIO PPK – nowa nazwa Allianz SFIO PPK;
  • regulamin Aviva SFIO PPK będący załącznikiem do Umowy o zarządzanie PPK – ale tylko w zakresie zmiany danych spółki, nazw funduszu/subfunduszy oraz danych kontaktowych;
  • adres kontaktowy w sprawach PPK – nowy adres ppk@allianz.pl;
  • numer telefonu infolinii PPK – nowy numer: 22 541 75 75;
  • adres strony internetowej z dedykowanymi materiałami PPK – nowy adres https://www.allianz.pl/materialy-ppk;
  • strona internetowa – nowy adres https://www.allianz.pl/tfi; adres strony do aplikacji dla pracowników: https://moj.allianz.pl.

Bez zmian pozostają natomiast dane do logowania i hasła do aplikacji dla Uczestników PPK.

Poprzedni post
Następny post