Mr Clean | Firma sprzątająca, sprzątanie biur, ochrona mienia Kraków
Profesjonalne usługi dla firm

  • Usługi porządkowo-czystościowe
  • Usługi specjalistyczne
  • Usługi utrzymania terenów zewnętrznych
  • Usługi ochrony mienia
Z gwarancją jakości

Codzienne utrzymanie czystości

Świadczymy usługi porządkowe w każdym obiekcie wskazanym przez klienta 24 godziny na dobę, bez względu na jego funkcje i powierzchnię.

Jakość usług

Jako firma działająca na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych dysponujemy niezbędnym zapleczem technologicznym, technicznym i finansowym. W trakcie naszej działalności opracowaliśmy odpowiednie narzędzia i procedury kontroli jakości indywidualnie opracowane dla każdego obiektu, tworząc najlepsze z punktu widzenia klienta rozwiązania. Na ich podstawie opracowaliśmy standardy dla usług porządkowo- czystościowych. Nasz Dział Marketingu zajmuje się opracowywaniem schematów utrzymania czystości, kalkulacją kosztów i wdrażaniem kontraktów dla poszczególnych klientów. Szczególny nacisk kładziemy na dobór, szkolenia oraz nadzór pracowników wykonujących usługi.

Nasza firma jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości IPIGC) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Dostawców Sanitarnych (ISSA). Od 2004 roku posiadamy certyfikat programu „Gwarant Czystości i Higieny” przyznawany przez TUV Rheiland Group oraz Polską Izbę Gospodarczą Czystości ze znakiem branżowym „Trójkąt jakości”. Posiadamy również rekomendacje Grupy Hotelowej ORBIS-ACCOR na świadczenie usług w hotelach i w punktach gastronomicznych.

Technologia

Proponowane usługi realizujemy przy użyciu najlepszych dostępnych środków chemicznych, sprzętu, maszyn i urządzeń. Posiadamy stosowne do zakresu naszej działalności ubezpieczenie. Nasi pracownicy systematycznie przechodzą szkolenia dotyczące nowych technologii wykorzystywanych podczas realizacji usług jakie wykonują. Pracownicy serwisu sprzątającego zaznajamiają się przede wszystkim z technologią sprzątania, wykorzystywaną do sprzątania chemią, oraz maszynami i urządzeniami.

Z gwarancją jakości

Usługi specjalistyczne

Poza świadczeniem całodobowych usług w ramach podpisanych stałych kontraktów wykonujemy szereg prac specjalistycznych:

- krystalizacja posadzek kamiennych,
- konserwacja posadzek ( polimeryzacja, akrylowanie, impregnacja, polerowanie, maszynowe czyszczenie posadzek, szlifowanie, olejowanie, woskowanie),
- konserwacja wykładzin dywanowych i tapicerki (ekstrakcja, szamponowanie, bonetowanie, kapsulacja, impregnacja),
- mycie elewacji budynków,
- sprzątanie po remontach,
- usuwanie graffiti,
- mycie okien (standardowe, alpinistyczne, z wykorzystaniem urządzeń do prac na wysokości),
- nadzór dezynfekcyjno-deratyzacyjny,
- czyszczenie żaluzji pionowych.

Do realizacji usług specjalistycznych przypisany jest zespół odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w niezbędny sprzęt wykonawczy pracowników. Nadzór nad całym zleceniem należy do osoby posiadającej szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii sprzątania, materiałoznawstwa oraz podstaw chemii potwierdzoną certyfikatami II i III stopnia Operatora Czystości.

Z gwarancją jakości

Usługi utrzymania terenów zewnętrznych

Utrzymanie terenów zewnętrznych obejmuje usługę wokół budynków wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi poprzez sprzątanie terenów utwardzonych oraz pielęgnację i konserwację zieleni.

Zakres prac obejmuje:

- ręczne i mechaniczne zamiatanie dróg, parkingów, chodników, placów,
- koszenie, grabienie, wywóz ściętej trawy,
- przycinanie żywopłotów,
- grabienie i usuwanie liści,
- prześwietlanie drzew i krzewów,
- nasadzanie kwiatów, drzew i krzewów,
- chemiczne zwalczanie chwastów,
- utrzymanie zieleni w dobrej kondycji poprzez nawożenie, podlewanie i ochronę chemiczną przed szkodnikami i chorobami.

W okresach opadów śniegu oferujemy:

- ręczne i mechaniczne odśnieżanie dróg, chodników, placów i parkingów,
- odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych,
- usuwanie skutków gołoledzi (piasek, mieszanki solne, chemiczne),
- pogotowie wyjazdowe ciężkiego sprzętu,
- pryzmowanie i wywóz odgarniętego śniegu.

Wykonamy także dla Państwa usługę projektowania i zakładania terenów zielonych.

Z gwarancją jakości

Ochrona mienia

Jesteśmy profesjonalną i koncesjonowaną firmą o zasięgu ogólnokrajowym, działamy w oparciu o koncesję MSWiA nr L-0228/10 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Ochrona mienia

Oferujemy usługi o najwyższej jakości w oparciu o odpowiednio wyszkolonych, a w razie potrzeby uzbrojonych pracowników ochrony. Pracownicy ochrony realizujący usługę są umundurowani i wyposażeni w indywidualne środki łączności (w zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia pracowników ochrony. W zakresie wewnętrznym firmy montowany jest system kontroli czasu obchodów pracowników ochrony mający na celu poprawienie skuteczności ochrony obiektu jak ich kontroli. Przydzieleni do wykonania ww. usługi pracownicy naszej firmy posiadają odpowiedni zakres obowiązków wraz z instrukcją postępowania w sytuacjach wyjątkowych (napad, pożar itp.).

Wszyscy pracownicy ochrony zatrudnieni w naszej firmie spełniają wymogi ustawy o ochronie osób i mienia, ponadto:

- legitymują się nienaganną opinią oraz udokumentowanym przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej,
- posiadają stosowną informację o niekaralności za przestępstwa umyślne (udokumentowane, przedłożeniem zapytania z Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości),
- wykształcenie minimum zawodowe,
- ogólna sprawność fizyczna, kultura osobista, miła powierzchowność i komunikatywność.

Są oni systematycznie szkoleni zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740).

Zaplecze techniczne

Dysponujemy odpowiednią bazą techniczną,. Posiadamy stosowne do zakresu naszej działalności ubezpieczenie. Specjalizujemy się w ochronie kompleksów mieszkaniowych i obiektów przemysłowych. Służymy pomocą w zakresie wykonania zabezpieczeń elektronicznych oraz ich konserwacji. Nasz Dział Marketingu zajmuje się opracowywaniem schematów systemu zabezpieczeń, procedur interwencji na wypadek zagrożenia, planów ochrony obiektów w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Możemy też pośredniczyć w uzgadnianiu tych planów z właściwymi Wydziałami Postępowań Administracyjnych KWP.